Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ELEGA, spol. s r.o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 42194393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1147, dále jen „správce“.

1.2. Kontaktní údaje správce:

  • a) pro doručování: ELEGA, spol. s r.o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem (MAPA A OTEVÍRACÍ DOBA)
  • b) elektronickou poštou: info@elega.cz
  • c) telefonicky: +420 495 593 077

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi správcem a Vámi.

2.2. Vaše osobní údaje: jméno, příjmení a adresu zpracováváme na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se tedy o nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu, dále jen „nařízení“.

2.3. Váš osobní údaj: kontaktní elektronická adresa je zpracováván pro účel komunikace mezi správcem a Vámi před uzavřením obchodního vztahu, v rámci vyřizování obchodního vztahu a pro případnou komunikaci při případné reklamaci.

2.4. Váš osobní údaj: telefonní číslo zpracováváme pro účel komunikace (viz bod 2.3.) a pro naplnění obchodního vztahu je dalším příjemcem zasilatelská společnost, které předáme i Vaše osobní údaje dle bodu 2.2.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými předpisy pro archivování.

4.2. V případě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení či jiných marketingových aktivit budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, pokud nastane dříve. Tyto Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:

  • a) RP-Data s.r.o. jako správce IT
  • b) AKONT – AUDIT, s.r.o. jako společnost zajišťující vedení účetnictví
  • c) přepravní společnost dle nabídky správce a Vašeho výběru

5.2. Správce předá Vaše osobní údaje ve smyslu výše uvedených odstavců do země mimo EU jen v případě potřeby naplnění obchodního závazku do této země.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Dle podmínek uvedených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost poskytnout osobní údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany správce jí plnit.

6.4. Pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě nemáte povinnost poskytnout osobní údaje.

6.5. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

 

Kolektiv ELEGA, spol. s r.o.